Inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023

Uw interesse in GO! basisschool Klim-Op is alvast een goed begin...


Inschrijvingen verlopen steeds in verschillende periodes van aanmelding en inschrijving. Het is belangrijk deze periodes te respecteren. Zo niet, kan uw kind mogelijk niet worden ingeschreven in de school van uw keuze.

Op deze website vindt u alvast heel wat informatie over onze school, onze visie en onze pedagogische keuzes om leerlingen uitstekende onderwijskwaliteit te bieden, maar eveneens een aangename en stimulerende omgeving waar hij of zij zichzelf kan ontplooien.

Bekijk zeker ook onze virtuele rondleiding door HIER te klikken.
 

Wie dient er aan te melden voor schooljaar 2022-2023?

 
 • Kinderen geboren in 2020
 • Kinderen geboren vroeger dan 2020 indien zij van school wensen te veranderen
 • Kinderen die momenteel op een wachtlijst staan 
 

De opeenvolgende periodes voor aanmelding en inschrijving


     1. Voorrangsperiode voor broers en zussen
 
 • Voor broers en zussen van kinderen die reeds ingeschreven zijn op onze school
 • Aanmelden op www.naarschoolinvilvoorde.be van 15/11/2021 - 9u t.e.m. 06/12/2021 - 16u
 • Na 06/12/2021 - 16u vervalt de voorrang voor broers en zussen
 • Enkele weken na aanmelding ontvangt u
  • OFWEL een ticket waarmee u zich kan inschrijven op de toegewezen school. In dit geval kan u contact opnemen met de desbetreffende school.
   • Inschrijvingen gebeuren digitaal van 10/01/2022 t.e.m. 28/01/2022. Er kan niet worden ingeschreven op de school zelf; u ontvangt alle documenten via e-mail.
  • OFWEL een melding van niet-gerealiseerde inschrijving. In dit geval heeft uw kind geen plaats in de school of scholen van uw keuze en belandt het op de wachtlijst. 

     2. Periode voor reguliere aanmeldingen
 
 • Voor alle kinderen geboren in 2020 of vroeger
 • Aanmelden op www.naarschoolinvilvoorde.be van 23/02/2022 - 9u t.e.m. 31/03/2022 - 16u
 • Enkele weken na aanmelding ontvangt u
  • OFWEL een ticket waarmee u zich kan inschrijven op de toegewezen school. In dit geval kan u contact opnemen met de desbetreffende school.
   • Inschrijvingen gebeuren digitaal van 02/05/2022 t.e.m. 25/05/2022. Er kan niet worden ingeschreven op de school zelf; u ontvangt alle documenten via e-mail.
  • OFWEL een melding van niet-gerealiseerde inschrijving. In dit geval heeft uw kind geen plaats in de school of scholen van uw keuze en belandt het op de wachtlijst. 

     3. Periode voor vrije inschrijvingen
 
 • Voor kinderen geboren in 2020 of vroeger die niet werden aangemeld in de voorgaande periodes
 • Aanmelden via onze website bij menu-item “Inschrijven” vanaf 01/06/2022 – 9u
 • Er zal een link beschikbaar zijn naar een digitaal document dat u volledig en correct dient in te vullen. Na verzending belandt uw kind op onze wachtlijst.
 • Wij bekijken zo snel mogelijk of er plaats is voor uw kind en brengen u vervolgens op de hoogte van de verdere stappen. 
 • KLIK HIER vanaf 01/06/2022 - 9u om uw kind in te schrijven op onze wachtlijst.

Indien u hulp nodig hebt om uw kind aan te melden, kan u terecht bij:
 • Kind en Gezin
 • Bibliotheek
 • Sociaal Huis
 • Centrum voor Basiseducatie (enkel voor cursisten)
 • vzw PIN
 • Dienst Gelijke Kansen – Mattenkot
 • LOP-deskundige
  • Nanda Dreesen – 02 553 17 99