GO! CLB Vilvoorde

De centra voor leerlingenbegeleiding, kortweg CLB, hebben tot opdracht bij te dragen tot het welbevinden van alle leerlingen, nu en in de toekomst.

De werking en expertise van een CLB concentreert zich op 4 verschillende begeleidingsdomeinen: leren en studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, preventieve gezondheidszorg en psycho-sociaal functioneren.
Verder heeft het CLB eveneens een schoolondersteunende opdracht door middel van de signaalfunctie en consultatie leerlingenbegeleiding.

Het CLB werkt vraaggestuurd, op vraag van de leerling, ouders of school. Tevens is CLB-begeleiding verplicht bij spijbelen en de systematische contactmomenten (ook gekend als het CLB-consult). Het CLB werkt bovendien altijd gratis.

Onze school werkt samen met GO! CLB Vilvoorde.

De Bavaylei 134 bus 2
1800 Vilvoorde
Vlaams-Brabant
Tel: 02 251 44 25
E-mail: info@clbvilvoorde.be

Wil je graag meer weten over GO! CLB Vilvoorde, surf dan naar https://www.clbvilvoorde.be/