Onze troeven

Een school die nooit stil staat

Onze leerlingen verdienen een volgehouden inspanning om de school steeds te helpen verbeteren. De afgelopen jaren werd dan ook reeds heel wat werk verricht in en aan onze Kiwi- en Maki-gebouwen, werden tal van klassen voorzien van nieuw meubilair, werden toiletten gerenoveerd, werd er geïnvesteerd in bijkomende Chromebooks en iPads, werden lesmethodes vernieuwd, werd co-teaching verder uitgebreid en ga zo maar door. (Op dit moment wordt er bijvoorbeeld ook gewerkt aan een openleercentrum, maar meer info hierover volgt later.) Zichtbare en minder zichtbare ingrepen worden voortdurend doorgevoerd om de lessen en de klaslokalen waarin ze plaatsvinden zo optimaal mogelijk te maken.   In het kader van al deze inspanningen, zetten we nu enkele nieuwe stappen om van onze school een plek te maken waar het aangenaam vertoeven is, zowel in de klas als daarbuiten.   De speelplaats We zijn verheugd om te kunnen meedelen dat we met behulp van de overheid onze hele speelplaats zullen renoveren!   Aan dit dossier heeft de school maandenlang gewerkt. Vele vergaderingen met de scholengroep, architectenbureau’s, enz. en een heleboel papierwerk hebben geresulteerd in een sterk projectvoorstel dat de overheid kon bekoren. Hierdoor konden we een mooie subsidie in de wacht slepen die we mogen aanwenden voor de heraanleg van de speelplaats. In het concept dat we hebben opgesteld, zal de speelplaats een heel stuk groener kleuren en zal er dus behoorlijk wat onthard worden. We willen hiermee een veilige, rustige en gezonde omgeving creëren waarin al onze kinderen zich goed voelen en zich kunnen amuseren en ontspannen. Met dit concept zorgen we in één klap ook voor een milieu- en klimaatvriendelijke invulling van onze speelplaats. Het oordeel van de jury die de meer dan 240 ingediende projecten moest beoordelen, liegt er niet om. Met een score van 81,27 op 100, waren zij van mening dat ons voorstel "een sterk doordacht en goed uitgewerkt project (is) met een grote nadruk op biodiversiteit en klimaatadaptatie. Ze waardeert de plaats die gegeven wordt aan wilde (stads)natuur en de ambitieuze toekomstvisie op vlak van educatie. Door een uitgebreid voortraject en ruime inspraak van betrokkenen zal de educatieve meerwaarde groot zijn." De werken zullen eind 2024 starten. We hopen de vernieuwde speelplaats volledig klaar te hebben bij de start van schooljaar 2025-2026. (De afbeelding bovenaan deze pagina geeft een indruk van hoe het er uiteindelijk zal uitzien.)   Het Toekan-gebouw    Maar hier houdt het niet op. Onze school werkte gelijktijdig nog aan een 2de dossier: het Toekan-gebouw. Ook hier konden we na lang onderhandelen een behoorlijke subsidie binnenhalen om het hele gelijkvloers van het Toekan-gebouw te renoveren. Dit dossier is nog volop in ontwikkeling, dus op dit moment kunnen we nog geen concrete informatie geven over wat er allemaal precies zal gebeuren, maar het staat alleszins vast dat het gelijkvloers in een nieuw kleedje gestoken zal worden. Met deze renovatie willen we de lokalen op het gelijkvloers aanpassen aan onze vernieuwde werking met co-teaching die in onze kleuter- en lagere school werd ingevoerd. We mikken op een voltooiing van de werken tegen eind 2025, maar mogelijk wordt deze timing nog aangepast. Aangezien het hier gaat over grote werken, zal dit ook een tijdelijke impact hebben op de klassen die gevestigd zijn op het gelijkvloers van het Toekan-gebouw. Zodra we hierover meer duidelijkheid hebben, zullen we hierover communiceren.  

Van klaslokaal naar Google Classroom

Wij vinden het belangrijk dat kinderen buiten kennis ook andere vaardigheden verwerven zoals zelfstandigheid, ICT-bekwaamheid en planmatig werken. Daarom zetten we hier ook sterk op in! De focus ligt hierbij op zelfsturing, met ICT als middel. Reeds vanaf de kleuterschool leren onze leerlingen iPads gebruiken tijdens het hoeken- of zelfstandig werk. Dit wordt verder uitgebouwd in het 1ste, 2de en 3de leerjaar en tegelijk leren de leerlingen dan ook al met een vaste computer met toetsenbord werken. In het 4de, 5de en 6de leerjaar gebruiken de leerlingen Chromebooks (laptops van Google). Tijdens de vast ingeplande momenten van zelfstandig werk, voorziet de school een Chromebook per leerling. De leerkrachten zetten hiervoor opdrachten klaar in Google Classroom waar de leerlingen zelfstandig of in groep aan kunnen werken. Op die manier zorgen we voor een gevarieerd aanbod en kunnen we alle leerlingen bereiken, prikkelen en boeien. Bovendien leren de kinderen zo doorheen hun schoolloopbaan werken met verschillende types van veelgebruikte ICT-instrumenten. ICT-vaardigheid is vandaag al een zeer belangrijke competentie om te kunnen surfen, bankieren, winkelen, enz. en zal in de toekomst zonder twijfel nog sterk aan belang winnen. Daarom vinden we vroeg kennis maken met ICT cruciaal. Onze school investeerde dan ook aanzienlijk in een uitstekende ICT-infrastructuur die toelaat dat meerdere klassen tegelijk zonder enig probleem gebruik kunnen maken van iPads of laptops. We blijven ook jaarlijks verder investeren in hardware en software om ervoor te zorgen dat we steeds bij de tijd blijven. Hierdoor beschikken we momenteel over: Een uitgebreid WIFI-netwerk in elk gebouw van onze school Een veilige online omgeving van Google om in te werken Meer dan 100 Chromebooks Meer dan 45 iPads Smartboard in elke klas Mediatheek met 12 vaste computers 6 vaste computers per klas

Boektopia

Extra inzetten op technisch en begrijpend lezen is ons doel. Door op vaste momenten de leerlingen te laten lezen in boeken uit onze eigen schoolbibliotheek, werken we niet alleen actief aan het verhogen van het leesniveau van de leerlingen, maar ook aan het leesplezier. Er wordt wekelijks op 3 vaste tijdstippen gelezen. De leerlingen mogen zich dan doorheen de klas en de gang verspreiden en zich rustig nestelen met een door henzelf gekozen boek. Aan een bank, onder een bank, tegen de muur met een dekentje... Het maakt op die momenten even niet uit, zolang de leerlingen maar rustig en comfortabel kunnen lezen en zich helemaal onderdompelen in het verhaal... Onze schoolbibliotheek werkt overigens als een echte bibliotheek. De boeken staan mooi alfabetisch gerangschikt per leesniveau. Wanneer een leerling enkele boeken heeft gekozen en deze wil ontlenen, worden ze uitgescand op naam van deze leerling. Zo behouden we steeds een duidelijk overzicht van wie welke boeken heeft ontleend. Na enkele weken kan je de boeken weer inleveren. Ze worden dan opnieuw gescand en teruggeplaatst in de bibliotheek. Boektopia bevat meer dan 2.000 recente kinderboeken van diverse gerenommeerde uitgeverijen (Lannoo, Querido, De Eenhoorn, Lemniscaat, Gottmer, Kluitman, De Vier Windstreken, ...). Daarmee kunnen de leerlingen eindeloos vertoeven in fantastische verhalen en spannende avonturen. Bovendien doet onze schoolbibliotheek ook dienst als leeslokaal waar men tijdens de middagpauze rustig kan lezen en relaxen.