Praktische info

Lunch & warme maaltijden

Warme maaltijden GO! basisschool Klim-Op wil het beste voor u en uw kind. Dan kunnen we natuurlijk niet stoppen bij voortdurend investeren in onze gebouwen. Wij gaan graag een stapje verder. Daarom biedt onze school alle kinderen de gelegenheid om lekkere en gezonde warme maaltijden te eten op school. Onze grote, heldere refter in het Poema-gebouw is de ideale ruimte om samen met vriendjes en klasgenootjes te genieten van een evenwichtige warme maaltijd. De leerlingen van de kleuter- én lagere school die boterhammetjes meenemen van thuis eten gewoon rustig en gezellig in hun eigen klas. Dit zorgt ervoor dat de lunch in een ontspannen en geborgen sfeer kan plaatsvinden. Hierdoor is ook de refter een oase van ruimte en rust voor de kinderen die warm eten op school. Kleuters en leerlingen van de lagere school zitten apart, zodat ook hier het middagmaal op een ordelijke en gemoedelijke wijze genuttigd kan worden. Onze warme maaltijden worden samengesteld door voedingsdeskundigen en bieden alle nodige vitaminen en mineralen die kinderen nodig hebben om elke dag opnieuw te kunnen leren en spelen. De school biedt keuze uit twee aparte menu's, namelijk een gewoon en een halal alternatief. Ouders kunnen elke maand vrij kiezen tussen deze opties. Wij nodigen u dan ook graag uit om uw kind warm te laten eten op onze school. We bezorgen de menu's maandelijks aan alle leerlingen via Smartschool; inschrijven is dus niet nodig. U ontvangt een link naar een Smartschool-formulier waarin u het gewenste menu selecteert en vervolgens de dagen aanduidt waarop u uw kind warm wil laten eten. Invullen en uw bestelling aan ons bezorgen is op die manier dan ook zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Nadien worden de warme maaltijden aangerekend via de schoolfactuur. Bij het bestellen van warme maaltijden is het belangrijk om steeds de uiterste datum van bestelling (deadline) in de gaten te houden. Zodra deze datum voorbij, wordt het formulier automatisch afgesloten en kan er niet meer besteld worden voor de desbetreffende maand. De school dient zich eveneens te houden aan de vooropgestelde data van de leverancier.   De prijzen van de warme maaltijden Kleuterschool: 4,30 euro/maaltijd Lagere school: 5,00 euro/maaltijd Boterhammen, tussendoortje en drank Wij vragen, om ecologische redenen, dat de boterhammetjes worden meegebracht in een brooddoos en dus niet in aluminium- of plasticfolie. Als school verplichten wij het drinken van water tijdens de schooluren en dit liefst uit een herbruikbare drinkbus. Deze beslissing is genomen om gezondheidsredenen en om misverstanden te voorkomen. Frisdranken en energiedranken zijn dus verboden op school, dit zowel tijdens de reguliere schooluren als tijdens de voor- en naschoolse opvang. Koekjes zijn welkom op school als tussendoortje en voor extra energie. Maar enkel droge koeken en geen koeken met chocolade! De verpakking van de koekjes blijft thuis en de koekjes worden meegegeven in een plastic herbruikbaar koekendoosje. Woensdag is altijd fruitdag op onze school. Die dag nemen we in plaats van een koekje of een andere snack een lekker stuk fruit of groente mee naar school.

Smartschool

GO! basisschool Klim-Op engageert zich ten volle om het gebruik van papier terug te dringen. Niet alleen is papier slecht voor het milieu, het is ook niet altijd handig; het geraakt zoek of belandt per ongeluk bij het afval, waardoor de boodschap verloren gaat... Daarom zet onze school volop in op digitale communicatie. Hiervoor gebruiken we Smartschool. Leerkrachten zullen dus geen papieren brieven meer meegeven met de kinderen, maar ze beschikbaar stellen via Smartschool. Als ouder kan u op dit platform dus makkelijk alle informatie vinden omtrent uitstappen van uw kind of over thema's die de hele school aanbelangen. U vindt er ook een handige kalender terug. Daarin worden alle uitstappen, activiteiten en vrije dagen bijgehouden en kan u ze dan ook makkelijk en overzichtelijk terugvinden. De rapporten van uw kind, die je nog steeds ook in papieren versie ontvangt, kunnen eveneens geraadpleegd worden op Smartschool met behulp van Skore. Dit is een handige manier om de evolutie van de punten van uw kind op te volgen. Ook de oudercontacten kunnen, zodra ze opengesteld worden door de school, snel en handig geboekt worden op Smartschool. Bovendien kan je via deze weg ook contact opnemen met de leerkracht of het secretariaat. Het menu voor de warme maaltijden bezorgen we uitsluitend via Smartschool aan alle ouders (zie item "Lunch & warme maaltijden" voor meer info). Inschrijven is dus niet meer nodig. Indien uw kind warm wenst te eten, vult u gewoon tijdig het menu in en betaalt u nadien bij ontvangst van de factuur. De schoolfacturen worden enkel digitaal verzonden. Dit verloopt echter niet via Smartschool. Deze worden bezorgd op één of meerdere e-mailadressen die u opgeeft. Inloggen op Smartschool kan via de link op de thuispagina van onze website www.klimopvilvoorde.be of via volgend adres: https://bsvl-sgr10.smartschool.be Download de Smartschool-app om nog makkelijker op de hoogte te blijven.

Verkeersveiligheid op en rond de school

Op Klim-Op besteden we veel aandacht aan verkeersveiligheid. We zijn een behoorlijk grote school in stedelijk gebied en dit vraagt om een duidelijk kader met gerichte maatregelen. We vinden het van groot belang dat alle ouders en leerlingen reeds van bij aanvang van hun loopbaan op Klim-Op mee helpen om de veiligheid van iedereen te garanderen. Een brede waaier aan maatregelen en initiatieven helpt ons om dit doel te bereiken: DRIE INGANGEN Onze school telt 3 ingangen: Ledeganckstraat, Hendrik I-lei en Mechelsesteenweg. Deze 3 poorten laten ouders toe om gebruik te maken van de voor hen dichtstbijzijnde ingang. Op die manier spreiden we onze ouders en leerlingen en vermijden we dat er aan één enkele poort een grote massa zou toekomen en voor chaotische en onveilige situaties zou zorgen. Neem zeker HIER een kijkje voor meer informatie over het brengen en halen van uw kind. KISS & RIDE Ter hoogte van de ingang aan de Hendrik I-lei werd een Kiss & Ride-zone voorzien. Van maandag t.e.m. vrijdag kan er niet geparkeerd worden tussen 7u30 en 9u in de ochtend en tussen 15u en 17u in de namiddag. Op deze manier kan de straat over nagenoeg de hele lengte van onze school gebruikt worden als Kiss & Ride, waarbij ouders hun kinderen afzetten en weer vertrekken. SCHOOLSTRAAT De Ledeganckstraat – waar overigens onze officiële hoofdingang gevestigd is – wordt in de ochtend en in de namiddag ingericht als schoolstraat.   Dit betekent dat er van maandag t.e.m. vrijdag tussen 8u en 9u en tussen 15u en 16u geen auto’s de straat kunnen inrijden. Op woensdag geldt hetzelfde principe tussen 11u30 en 12u30. HELM OP / FLUO TOP Onze school neemt elk jaar deel aan de helm op/fluo top-actie.   Deze actie van het VSV moedigt leerlingen uit het kleuter-en basisonderwijs aan om te voet of met de fiets naar school te komen en daarbij steeds een fietshelm en fluohesje te dragen. Op die manier kunnen we bijdragen aan het milieu én zetten we extra in op veiligheid. Tenslotte heeft veelvuldig wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat zowel een fietshelm als een fluohesje levens kunnen redden. VOETGANGERS- EN FIETSEXAMEN Onze school heeft een doorlopende leerlijn met betrekking tot verkeersveiligheid ontwikkeld die start in de 2de kleuterklas en wordt afgerond in het 6de leerjaar. Leerlingen van het 4de leerjaar nemen deel aan het voetgangersexamen. Leerlingen van het 6de leerjaar worden geacht het fietsexamen succesvol af te ronden. WERKGROEP VERKEER EN VEILIGHEID Onze school heeft reeds vele jaren geleden een werkgroep opgericht die zich specifiek bezighoudt met verkeersveiligheid. Periodiek vergadert deze groep om de bestaande maatregelen en acties te evalueren en om te bekijken of nieuwe initiatieven zich opdringen.