Rekenen in ijsbergen

Wij zijn ervan overtuigd dat je getalinzicht en getalbegrip verwerft door te werken met concreet materiaal. Door de leerstof bevattelijk en tastbaar te maken, evolueren de leerlingen op een meer vloeiende en natuurlijke wijze naar abstracte leerstof.

Voor het ijsbergrekenen gebruiken de leerlingen een waaier aan handige materialen en hulpmiddelen die hen een helder beeld geven van getallen en berekeningen. Er wordt gestart met zeer herkenbare en telbare materialen, zoals eierdozen en kralen, waarna men geleidelijk evolueert naar schematische of picturale middelen die de werkelijkheid inhoud en structuur geven, om tot slot over te gaan naar het abstracte, formele rekenen met getallen. Op die manier wordt de rekenkundige vaardigheid stap voor stap opgebouwd.