Scoren door te werken in sporen

We leven in een diverse samenleving. Iedereen is anders en dat is juist goed! Dit zien we ook terugkeren bij de leerlingen op onze school. Elk kind is anders, met eigen interesses en talenten. Als school is het dan ook onze taak om deze diversiteit te omarmen en meer gepersonaliseerd onderwijs aan te bieden.

Een sporenwerking zorgt ervoor dat we rekening kunnen houden met niveauverschillen in de klasgroepen. Binnen de klas en binnen elk leerjaar wordt er dus op niveau van de leerlingen gewerkt. In kleine(re) groepjes wordt intensief aan de slag gegaan met specifieke leerstof. In sommige groepjes worden kinderen extra uitgedaagd en krijgen ze dus moeilijkere oefeningen; in andere groepjes krijgen leerlingen die een duwtje in de rug nodig hebben wat extra ondersteuning. Op die manier slagen wij erin om onderwijs op maat aan te bieden. Dit resulteert dan weer in kinderen die succeservaringen hebben en dus gelukkiger zijn.

Om dit te verwezenlijken heb je natuurlijk meer leerkrachten nodig. Om die reden beschikt onze school over twee zorgcoördinatoren en een heel team aan leerlingbegeleiders. In de lagere school werken we zelfs met één extra leerlingbegeleider per leerjaar.