Van klaslokaal naar Google Classroom

Wij vinden het belangrijk dat kinderen buiten kennis ook andere vaardigheden verwerven zoals zelfstandigheid, ICT-bekwaamheid en planmatig werken. Daarom zetten we hier ook sterk op in!

De focus ligt hierbij op zelfsturing, met ICT als middel. Reeds vanaf de kleuterschool leren onze leerlingen iPads gebruiken tijdens het hoeken- of zelfstandig werk. Dit wordt verder uitgebouwd in het 1ste, 2de en 3de leerjaar en tegelijk leren de leerlingen dan ook al met een vaste computer met toetsenbord werken.

In het 4de, 5de en 6de leerjaar gebruiken de leerlingen Chromebooks (laptops van Google). Tijdens de vast ingeplande momenten van zelfstandig werk, voorziet de school een Chromebook per leerling. De leerkrachten zetten hiervoor opdrachten klaar in Google Classroom waar de leerlingen zelfstandig of in groep aan kunnen werken.

Op die manier zorgen we voor een gevarieerd aanbod en kunnen we alle leerlingen bereiken, prikkelen en boeien. Bovendien leren de kinderen zo doorheen hun schoolloopbaan werken met verschillende types van veelgebruikte ICT-instrumenten. ICT-vaardigheid is vandaag al een zeer belangrijke competentie om te kunnen surfen, bankieren, winkelen, enz. en zal in de toekomst zonder twijfel nog sterk aan belang winnen. Daarom vinden we vroeg kennis maken met ICT cruciaal.

Onze school investeerde dan ook aanzienlijk in een uitstekende ICT-infrastructuur die toelaat dat meerdere klassen tegelijk zonder enig probleem gebruik kunnen maken van iPads of laptops. We blijven ook jaarlijks verder investeren in hardware en software om ervoor te zorgen dat we steeds bij de tijd blijven.

Hierdoor beschikken we momenteel over:

  • Een uitgebreid WIFI-netwerk in elk gebouw van onze school
  • Een veilige online omgeving van Google om in te werken
  • Meer dan 100 Chromebooks
  • Meer dan 45 iPads
  • Smartboard in elke klas
  • Mediatheek met 12 vaste computers
  • 6 vaste computers per klas