Van leerkracht naar tweekracht

In de kleuterschool en in het 1ste t.e.m. het 3de leerjaar van de lagere school zetten we volop in op co-teaching. (Vanaf schooljaar 2024-2025 ook in het 4de leerjaar.) Bij co-teaching staan er twee leerkrachten samen voor de klas. Het voordeel van deze werkvorm is dat de leerkrachten enerzijds op verschillende momenten vier handen vrij hebben om de kinderen beter te helpen en te begeleiden, maar anderzijds de klas ook makkelijk in twee kleine groepjes kunnen opdelen om zo een specifieke activiteit of les te geven. Met deze organisatie combineer je dus eigenlijk “het beste van twee werelden”!

Verder kunnen de leerkrachten verschillende taken delen zodat ze meer tijd en energie hebben om effectief voor de klas te staan. De leerkrachten versterken, helpen en leren dus van elkaar. Bovendien laat het ons ook toe om optimaal te differentiëren binnen de klasgroep. Het resultaat is dat de onderwijskwaliteit omhoog gaat en dat de leerlingen er dus het meeste baat bij hebben.

Onze co-teachklassen bevatten iets meer leerlingen dan een reguliere klas. Maar voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet over gewoon dubbel zoveel leerlingen in een grotere klas.