Schoolreglement

Op onderstaande link kan u de digitale versie van het schoolreglement van GO! basisschool Klim-Op terugvinden.

In dit schoolreglement vindt u alle nodige informatie omtrent de afspraken en regels op onze school.
 

Schoolreglement GO! basisschool Klim-Op