Verkeersveiligheid op en rond de school

Op Klim-Op besteden we veel aandacht aan verkeersveiligheid. We zijn een behoorlijk grote school in stedelijk gebied en dit vraagt om een duidelijk kader met gerichte maatregelen. We vinden het van groot belang dat alle ouders en leerlingen reeds van bij aanvang van hun loopbaan op Klim-Op mee helpen om de veiligheid van iedereen te garanderen.

Een brede waaier aan maatregelen en initiatieven helpt ons om dit doel te bereiken:

DRIE INGANGEN
Onze school telt 3 ingangen: Ledeganckstraat, Hendrik I-lei en Mechelsesteenweg.

Deze 3 poorten laten ouders toe om gebruik te maken van de voor hen dichtstbijzijnde ingang. Op die manier spreiden we onze ouders en leerlingen en vermijden we dat er aan één enkele poort een grote massa zou toekomen en voor chaotische en onveilige situaties zou zorgen.

Neem zeker HIER een kijkje voor meer informatie over het brengen en halen van uw kind.

KISS & RIDE
Ter hoogte van de ingang aan de Hendrik I-lei werd een Kiss & Ride-zone voorzien.

Van maandag t.e.m. vrijdag kan er niet geparkeerd worden tussen 7u30 en 9u in de ochtend en tussen 15u en 17u in de namiddag. Op deze manier kan de straat over nagenoeg de hele lengte van onze school gebruikt worden als Kiss & Ride, waarbij ouders hun kinderen afzetten en weer vertrekken.

SCHOOLSTRAAT
De Ledeganckstraat – waar overigens onze officiële hoofdingang gevestigd is – wordt in de ochtend en in de namiddag ingericht als schoolstraat.
 
Dit betekent dat er van maandag t.e.m. vrijdag tussen 8u en 9u en tussen 15u en 16u geen auto’s de straat kunnen inrijden. Op woensdag geldt hetzelfde principe tussen 11u30 en 12u30.

HELM OP / FLUO TOP
Onze school neemt elk jaar deel aan de helm op/fluo top-actie.
 
Deze actie van het VSV moedigt leerlingen uit het kleuter-en basisonderwijs aan om te voet of met de fiets naar school te komen en daarbij steeds een fietshelm en fluohesje te dragen. Op die manier kunnen we bijdragen aan het milieu én zetten we extra in op veiligheid. Tenslotte heeft veelvuldig wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat zowel een fietshelm als een fluohesje levens kunnen redden.

VOETGANGERS- EN FIETSEXAMEN
Onze school heeft een doorlopende leerlijn met betrekking tot verkeersveiligheid ontwikkeld die start in de 2de kleuterklas en wordt afgerond in het 6de leerjaar.

Leerlingen van het 4de leerjaar nemen deel aan het voetgangersexamen. Leerlingen van het 6de leerjaar worden geacht het fietsexamen succesvol af te ronden.

WERKGROEP VERKEER EN VEILIGHEID
Onze school heeft reeds vele jaren geleden een werkgroep opgericht die zich specifiek bezighoudt met verkeersveiligheid. Periodiek vergadert deze groep om de bestaande maatregelen en acties te evalueren en om te bekijken of nieuwe initiatieven zich opdringen.