Team 0kk Instapklassen

Onze 2 instapklassen bevinden zich in het Kiwi-gebouw.

Van links naar rechts op de foto: Biba Goovaerts (Instap B) en Jolien Meel (Instap A)